Produkter

Potatishanteringsmaskiner / Betningsaggregat

Produktinformation


Betning av potatis är en metod som minskar bl.a. filtsjukans påverkan på potatis- kvaliteten och kvantitet.

  • Steglös reglering av vätskemängd
  • Dimmunstycken 5 st
  • Steglös reglering av rullbordets hastighet
  • Transportören kan köras i båda riktningarna
  • Lätt att rengöra aggregatet
  • Höjdreglering