Produkter

Pälsindustrin / Tantvätt

Produktinformation


Maskinen är utvecklad för att maskinellt rengöra både mink- och rävtanor mycket snabbt.