Referenser

Vi har fått ett stort förtroende av våra kunder att få leverera allt från tjänster till hela produktionslinjer. Vi arbetar alltid efter kundens krav och behov samt levererar tjänster eller produkter som uppfyller dessa krav, som ger en god grund för fortsatt samarbete.

Referenslista

Andelslaget Oskus Potatisland Hemsida: http://www.oskunperuna.fi

Levererat potatistvätt med tillhörande torkbord.

Kain Peruna OyHemsida:

Polerare