Tjänster

Vi erbjuder tjänster inom installations-, svetsnings-, reparations- och planeringsarbeten. Installationsarbeten kan vara att montera nya maskiner, lagerutrusning eller hela produktionsanläggningar. Svetsningsarbeten kan vara allt från reparationsarbeten till serieproduktion av komponenter. Vi erbjuder också planeringstjänster som krävs vid installation av produktionsanläggningar där millimeterprecision krävs. Här kan vi erbjuda vår expertis samt producera ritningar mha CAD-program. Vi satsar på att ge våra kunder en skräddarsydd service där vi alltid tar kundens önskemål i beaktande och ge en kostnadseffektiv lösning utan att sänka kvaliteten.Vi har tillgång till utrustning för de flesta olika metallarbeten. För svetsningsarbeten har vi MIG/MAG, GAS och TIG svetsar som gör det möjligt att svetsa de flesta metaller. För högkvalitetsutskärning har vi en CNC-styrd plasmaskärare. Vi har också möjlighet att bocka och klippa plåt i olika dimensioner. Genom våra samarbetspartners kan vi också göra arbeten som kräver specialutrustning. Kontakta oss på FeMek för mer detaljerad information om vilka tjänster vi kan ge.